Να μερικοί από τους λόγους για τους οποίους στο κέντρο Neo Yoga σας προτείνουμε την Παιδική/Εφηβική Yoga.

Η ακόλουθη έρευνα είναι από τα πανεπιστήμια:

1)Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Trondheim, Norway
2) New School University, New York, USA

Yoga for children and young people’s mental health and well-being: research review and reflections on the mental health potentials of yoga

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2014.00035/full

Pin It on Pinterest

Share This